PEP

Een politiek prominente persoon is een persoon aan wie een prominente publieke functie is toevertrouwd. De positie van een PEP kan hem of haar vatbaar maken voor corruptie. Waarom is het belangrijk om PEP’s op te sporen? Financiële instellingen zijn verplicht een risicogebaseerde procedure in te voeren om PEP’s te identificeren. De reden hiervoor is dat PEP’s een hoger risico kunnen lopen om betrokken te raken bij omkoping en corruptie.