Privacy Statement

Persoonsgegevens

Handelzeker B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan Handelzeker B.V. verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Handelzeker B.V. maakt daarbij onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die u actief aan Handelzeker B.V. verstrekt; en (2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan Handelzeker B.V. worden doorgegeven bij het bezoeken van haar website: https://handelzeker.nl. (hierna: de “Website”).

Handelzeker B.V. kan (onder meer) de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Account: de door de Klant aan te maken online account ten behoeve van toegang tot de Databanken van Handelzeker B.V.
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Gebruik persoonsgegevens

Handelzeker B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van haar werkzaamheden krachtens de overeenkomst van opdracht;
 • om met u in contact te kunnen treden;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Handelzeker B.V. (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Handelzeker B.V. (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Website);
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Handelzeker B.V.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Handelzeker B.V. daarvoor toestemming heeft verleend.

Duur bewaring persoonsgegevens

Handelzeker B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien tussen Handelzeker B.V. en u geen overeenkomst van opdracht tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens

Handelzeker B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezoek Website

Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Handelzeker B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de Website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Handelzeker B.V. maakt gebruik van Google Analytics – een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: “Google”) – om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Handelzeker B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (i.e. tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Handelzeker B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Handelzeker B.V. heeft hier geen invloed op. Handelzeker B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Handelzeker B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Handelzeker B.V. wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de Website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd.

Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals beschreven.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Handelzeker B.V. (hierna: de “Nieuwsbrief”) wordt toegezonden aan alle abonnees van de Nieuwsbrief. Het abonneebestand bestaat uit twee groepen: (1) personen die zich hiervoor via de Website van Handelzeker B.V. hebben aangemeld en (2) bestaande klanten van Handelzeker B.V.

Aanmelding via de Website geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de Website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Hierdoor wordt zeker gesteld dat alleen degene die beschikt over de betreffende mailbox zich kan abonneren op de Nieuwsbrief.

Het betreffende bericht bevat een hyperlink waarmee u zich met één klik weer kunt afmelden indien u geen interesse heeft in de Nieuwsbrief. Daarnaast treft u onderaan iedere nieuwsbrief een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@handelzeker.nl.Handelzeker B.V. zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen persoonsgegevens

Handelzeker B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Handelzeker B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Handelzeker B.V. op via info@handelzeker.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

Het onderhavige Privacy Statement van Handelzeker B.V. kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt. Handelzeker B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zal Handelzeker B.V. contact met u opnemen alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u hiervan op de hoogte te stellen en u de mogelijkheid te bieden het gebruik van uw persoonsgegevens voor die doeleinden te weigeren.

Contactgegevens Handelzeker B.V.

Handelzeker B.V. is als volgt te bereiken:

 • Via het contactformulier op de Website: https://handelzeker.nl/contact
 • Per e-mail: info@handelzeker.nl
 • Post- en bezoekadres: Maanweg 174 te (2516 AB) Den Haag
 • Per telefoon: +31 (0)70 2002004
 • Geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65056036