Screening & Bewaking

Wat is Screening & Bewaking?

Wanneer u als instelling moet voldoen aan de Wwft moet u de identiteit van uw cliënt vaststellen, verifiëren en nagaan wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van een transactie is. Wanneer u de UBO geïdentificeerd heeft checkt u op fraude lijsten, controlelijsten, sanctielijsten, PEP-lijsten en negatieve publiciteit. Hoe vaak u dit moet doen, hangt af van het risicoprofiel van uw cliënt.
Het is belangrijk dat u dit onderzoek documenteert nadat u dit onderzoek heeft uitgevoerd.

Monitor het risicoprofiel van uw cliënt

Als u een zakelijke relatie aangaat, stelt u een risicoprofiel en verwacht transactiepatroon op. Om te kunnen beoordelen of transacties overeenkomen met het risicoprofiel van uw cliënt, dient u de zakelijke relatie en transacties periodiek te toetsen. Zo kunt u mogelijke afwijkingen in het transactiepatroon ontdekken en/of het risicoprofiel aanpassen.

Tip: U mag de frequentie en diepgang van de monitoring onder meer baseren op de risicoclassificatie van uw cliënt.

CDD: Uitgebreide Bewaking & Risico Classificatie

Met de Uitgebreide Bewaking & Risico Classificatie van Handelzeker kunt u uw compliance zoekopdrachten automatisch bewaken. Wij stellen u op de hoogte van wijzigingen binnen uw initiële zoekopdracht via email en applicatie notificaties. Lees meer over het Uitgebreide Bewaking & Risico Classificatie van Handelzeker.

Maak kennis met een van
onze Wwft experts!

Wanneer u meer wilt weten over de Wwft of onze productsuite
kunt u een afspraak maken met een van onze Wwft experts.