Brook Preloader

Voor wie geldt de Wwft?

Meldingsplichtige instellingen.

Er zijn verschillende soorten instellingen voor wie de Wwft van toepassing is. Met instellingen hebben we het over organisaties en natuurlijke personen.

Deze instellingen worden benoemd in Artikel 1 van de Wwft. Dat zijn onder meer banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten en notarissen. De wettekst kunt u hier terugvinden.

Hieronder vindt u een overzicht van alle instellingen waarvoor de Wwft van toepassing is:

Accountant
Administratiekantoor
Advocaat
Bank
Belastingadviseur
Beleggingsinstelling
Beleggingsonderneming
Bemiddelaar in levensverzekeringen
Betaaldienstagent
Betaaldienstuitvoerder treedt op in opdracht van een betaaldienstverlener met andere EU lidstaat vergunning
Betaaldienstverlener
Domicilieverlener
Elektronischgeldinstelling
Handelaar / verkoper van goederen
Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE)
Een instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht
Levensverzekeraar
Makelaar of tussenpersoon in zaken van grote waarde
Notaris
Pandhuis
Speelcasino
Taxateur
Trustkantoor
Verhuurder van safes
Wisselinstelling

Deze lijst met instellingen is afkomstig van de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) en de Belastingdienst.

Moet u voldoen aan de Wwft?

Zeker weten of u Wwft-plichtig bent? Vraag het ons!

Gratis Inhouse WWFT Training

Wij delen onze kennis met uw organisatie!

Bij aanschaf van één of meerdere producten komt u in aanmerking voor een gratis WWFT in-house training bij u op locatie.

Vanuit de WWFT is het vereist dat uw personeel voldoende aantoonbare kennis heeft, zodat bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties en integriteitsrisico’s herkend kunnen worden. Onze trainingen bevatten veel voorkomende scenario’s waarmee wij uw personeel een beeld geven van de WWFT.

Vraag meteen een offerte op en een van onze account managers neemt contact met u op om de voorwaarden te bespreken, of bel naar 070-200 200 4.