Customer Due Diligence & KYC

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

CDD (Customer Due Diligence), oftewel KYC (know your customer), is voor veel bedrijven tegenwoordig een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering. De steeds strengere wetgeving zorgt er voor dat er meer van u verlangt wordt. De afgelopen jaren is veiligheid en zorgvuldigheid steeds belangrijker geworden. Want praktijken zoals witwassen, fraude en terrorisme zijn zaken waar we helaas nog steeds veel mee te maken hebben. Daarnaast kiezen veel bedrijven voor een gedegen CDD-beleid om en reputatieschade tegen te gaan.

Customer Due Diligence betekent letterlijk vertaald “gepaste zorgvuldigheid”. KYC houdt in dat u uw klant kent: wie is uw klant, wie zijn de eigenaren / uiteindelijke belanghebbende van uw relatie, wat is de aard van uw zakelijke relatie en vormt de relatie met uw klant een risico?
Met een integere beleidsvoering voorkomt u dat uw onbewust bedraagt aan financieel-economische criminaliteit.

Waarom is Customer Due Diligence voor u belangrijk?

Als financiële onderneming is het belangrijk dat u de wet- en regelgeving naleeft. Afhankelijk van wat uw activiteiten zijn houdt dit in dat u moet voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), de Wft (Wet op het financieel toezicht) of de Wtt (Wet toezicht trustkantoren) en of de Sanctiewet.

Hoe kan Handelzeker u helpen uw Customer Due Diligence proces te verbeteren?

Handelzeker biedt meerdere producten aan waarmee u uw CDD proces op een grondige manier kunt uitvoeren en tegelijkertijd tijd kunt besparen. Met het CDD: Cliëntenonderzoek product kunt u op eenvoudige wijze CDD zoekopdrachten uitvoeren in onze database. Met ons CDD: Portefeuille Screening product kunt u tot duizenden zoekopdrachten in een batch uitvoeren en de resultaten hiervan exporteren. Met ons CDD: Uitgebreide Bewaking & Risico Classificatie product kunt u deze zoekopdrachten bewaken zodat u weet wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de zoekopdracht die u gedaan heeft. Met onze Bedrijfsprofielen kunt u voor uw Nederlandse zakelijk relaties de concernstructuur, de directie en eigenaars onderzoeken om de UBO te achterhalen. U kunt tevens gebruikmaken van de geïntegreerde mogelijkheid om snel een aanvullend KvK uittreksel te downloaden wanneer dit wenselijk is.

Maak kennis met een van
onze Wwft experts!

Wanneer u meer wilt weten over de Wwft of onze productsuite
kunt u een afspraak maken met een van onze Wwft experts.