Wwft Scan

Met de scan die onze compliance officer voor u uitvoert stelt u vast of u voldoet aan de Wwft.

Wwft Scan (audit)

Met de 4e anti-witwas richtlijn die per 25 juli j.l. geldig is zijn een aantal zaken veranderd. Denk hierbij aan de definities van de uiteindelijke Belanghebbende (UBO), de risicoanalyse en meldingsindicatoren. Daarnaast zijn er ook nog algemene bepalingen van toepassing zoals de opleidingsplicht en de vraag of en hoe uw organisatie de interne controle en het toezicht uitvoert.
Om te waarborgen dat u voldoet aan de Wwft is het daarom belangrijk inzicht te hebben in uw verplichtingen en de wijze waarop u deze meest effectief invult.

Inhoud Wwft Scan

De Wwft scan vindt plaats op uw locatie en heeft de volgende inhoud:

Vaststellen van de reikwijdte Wwft in relatie tot uw organisatie
De basis, invulling en vastlegging van het clientenonderzoek
Vastlegging risicobeoordeling en beleid, procedures en maatregelen
Ongebruikelijke transacties en de meldingsplicht
Training en opleiding (awareness)
Controle en monitoring

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de scan worden vastgelegd in een rapport en met u besproken.

Onze Compliance Officer:
najib
Najib Ibnou Ennadre

Maak kennis met een van
onze Wwft experts!

Wanneer u meer wilt weten over de Wwft of onze productsuite
kunt u een afspraak maken met een van onze Wwft experts.