Brook Preloader

Wwft Scan

Met de scan die onze compliance officer voor u uitvoert stelt u vast of u voldoet aan de Wwft.

Wwft Scan (audit)

Met de 4e anti-witwas richtlijn die per 25 juli j.l. geldig is zijn een aantal zaken veranderd. Denk hierbij aan de definities van de uiteindelijke Belanghebbende (UBO), de risicoanalyse en meldingsindicatoren. Daarnaast zijn er ook nog algemene bepalingen van toepassing zoals de opleidingsplicht en de vraag of en hoe uw organisatie de interne controle en het toezicht uitvoert.
Om te waarborgen dat u voldoet aan de Wwft is het daarom belangrijk inzicht te hebben in uw verplichtingen en de wijze waarop u deze meest effectief invult.

Inhoud Wwft Scan

De Wwft scan vindt plaats op uw locatie en heeft de volgende inhoud:

Vaststellen van de reikwijdte Wwft in relatie tot uw organisatie
De basis, invulling en vastlegging van het clientenonderzoek
Vastlegging risicobeoordeling en beleid, procedures en maatregelen
Ongebruikelijke transacties en de meldingsplicht
Training en opleiding (awareness)
Controle en monitoring

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de scan worden vastgelegd in een rapport en met u besproken.

Onze Compliance Officer:
najib
Najib Ibnou Ennadre

Maak kennis met een van
onze Wwft experts!

Wanneer u meer wilt weten over de Wwft of onze productsuite
kunt u een afspraak maken met een van onze Wwft experts.

Gratis Inhouse WWFT Training

Wij delen onze kennis met uw organisatie!

Bij aanschaf van één of meerdere producten komt u in aanmerking voor een gratis WWFT in-house training bij u op locatie.

Vanuit de WWFT is het vereist dat uw personeel voldoende aantoonbare kennis heeft, zodat bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties en integriteitsrisico’s herkend kunnen worden. Onze trainingen bevatten veel voorkomende scenario’s waarmee wij uw personeel een beeld geven van de WWFT.

Vraag meteen een offerte op en een van onze account managers neemt contact met u op om de voorwaarden te bespreken, of bel naar 070-200 200 4.