Monitoring

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bevat maatregelen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wwft. Dit doet de FIU onder andere door het ontvangen van Suspicious Activity Reports (SAR’s) van meldingsplichtige entiteiten en het uitvoeren van risicoanalyses. Ook deelt de FIU informatie met andere nationale en internationale autoriteiten. Het toezicht van de FIU draagt bij aan de bescherming van het financiële stelsel tegen gebruik voor criminele doeleinden.