Meldplicht

Als je een professional bent die met financiën werkt, heeft je de plicht om een verdachte transactie aan de FIU te melden als je denkt dat er sprake is van een verdachte transactie. Je kunt echter alleen hulp bieden als je in staat bent effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren. Dit betekent dat je in staat moet zijn om de situatie in te schatten en over de nodige middelen moet beschikken om een verschil te kunnen maken. Als je geen hulp kunt bieden, moet je de situatie toch aan de autoriteiten melden, zodat zij actie kunnen ondernemen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht je om jouw cliënten en transacties te screenen. Dit betekent dat je moet weten wie jouw klant is en wat het doel van de transactie is. Je moet ook een oogje in het zeil houden voor ongewoon of verdacht gedrag. Als je iets ziet dat een rode vlag doet rinkelen, moet je dit melden aan de autoriteiten. Door jouw deel te doen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, kunt je helpen de wereld veiliger te maken.