Customer Due Diligence (CDD)

Customer Due Diligence (CDD) is het proces van het verzamelen van relevante informatie over de klant en het beoordelen daarvan op mogelijke risico’s voor de organisatie of witwas-/terroristische financiële activiteiten. Customer Due Diligence staat ook bekend als “ken jouw klant”. Organisaties moeten een CDD-beleid hebben waarin de specifieke procedures worden beschreven die moeten worden gevolgd om te voldoen aan de voorschriften tegen het witwassen van geld en het bestrijden van de financiering van terrorisme. Het beleid moet worden afgestemd op de specifieke bedrijfsactiviteiten en het risicoprofiel van de organisatie.