Cliëntenonderzoek

Het verrichten van cliëntenonderzoek is een belangrijk onderdeel van het zakendoen. De Wwft schrijft voor dat je dit onderzoek moet doen voordat je een aan- en/of verkooptransactie of makelaardij-opdracht uitvoert of voordat je een zakelijke overeenkomst aangaat met jouw cliënt en diensten verleent. Wanneer je zaken doet met een cliënt, is het belangrijk om te weten met wie je te maken hebt. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht je om due diligence uit te voeren bij jouw cliënten voordat je een transactie aangaat of diensten verleent.