Anti-witwasrichtlijn

De antiwitwasrichtlijn (AMLD) van de Europese Unie is een reeks richtlijnen waaraan de lidstaten moeten voldoen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te helpen voorkomen. De meest recente versie van de richtlijn, AMLD6, werd in november 2018 uitgevaardigd en gaf financiële instellingen meer bevoegdheden om de richtlijnen te handhaven. Alle lidstaten moeten uiterlijk op 3 december 2020 aan de richtlijn voldoen en financiële instellingen hebben tot 3 juni 2021 de tijd om aan de richtlijn te voldoen. De AMLD6 is in het leven geroepen om de vorige versie van de richtlijn, AMLD5, te versterken en omdat de huidige strafbaarstelling van het witwassen van geld in de lidstaten niet coherent genoeg is om dit probleem in heel Europa te bestrijden.