WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme. Het doel is om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. De Wwft is van toepassing op alle entiteiten die in Nederland bedrijfsactiviteiten verrichten. Hieronder vallen banken, beleggingsondernemingen, accountants, belastingadviseurs, advocaten, notarissen, makelaars en kansspelinstellingen. De Wwft verplicht deze entiteiten maatregelen te nemen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

De Wwft geldt voor iedereen die zich bezighoudt met geldstromen of de aan- en verkoop van (dure) goederen. Bijvoorbeeld banken, makelaars, notarissen, belastingadviseurs en advocaten. En mensen die bemiddelen bij de aan- en verkoop van bijvoorbeeld voertuigen, kunstvoorwerpen en sieraden. Dit betekent dat je jouw klant altijd moet controleren en zo nodig aanvullende maatregelen moet nemen. Zo dien je bijvoorbeeld een administratie bijhouden van de identiteitscontroles die je hebt uitgevoerd. De Wwft geldt niet alleen voor nieuwe klanten, maar ook voor bestaande klanten waarmee je niet recent contact heeft gehad. Het is daarom belangrijk dat je deze cliënten nogmaals controleert voordat je met hen in zee gaat. Als je zich niet aan de Wwft houdt, loop je het risico een strafbaar feit te plegen. Dit kan leiden tot een gevangenisstraf en/of een boete.