Verificatie

Verificatie is het proces waarbij wordt bevestigd dat een entiteit of object werkelijk is wat of wie het lijkt te zijn. Voor gegevens kan verificatie bijvoorbeeld inhouden dat de digitale handtekening wordt gecontroleerd of de identiteit van de gebruiker of de computer die de gegevens heeft gecreëerd. Verificatie is een belangrijke veiligheidsmaatregel die ervoor helpt zorgen dat met gegevens en andere informatie niet wordt geknoeid of dat ze niet worden vervalst.