UBO

De UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap, stichting of vereniging (een zogeheten rechtspersoon). De UBO is vaak de oprichter, eigenaar of CEO van de organisatie. In sommige gevallen kan de UBO een natuurlijk persoon zijn die via een tussenpersoon, zoals een trust, aandelen in de organisatie houdt. Om te bepalen wie de UBO is, kun je kijken naar de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de organisatie. De UBO is de persoon aan de top van deze structuur.