Screening

Screening is een tool dat werkgevers kan helpen risico’s te beperken bij het aanwerven of managen van werknemers. Voor bepaalde functies kan screening zelfs wettelijk verplicht zijn. Bij het screenen van sollicitanten of werknemers kunnen werkgevers vragen naar informatie over iemands karakter of gedrag in het verleden om hun integriteit te beoordelen. Dit proces kan werkgevers helpen personen te identificeren die een risico kunnen vormen voor de werkplek, en weloverwogen beslissingen te nemen over wie ze in dienst nemen of houden. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht financiële instellingen, waaronder werkgevers, om cliëntenonderzoek uit te voeren. Dit betekent dat werkgevers bij het screenen van sollicitanten of werknemers maatregelen moeten nemen om de identiteit van hun klanten te achterhalen en te verifiëren. De Wwft verplicht financiële instellingen ook om verdachte transacties aan de autoriteiten te melden.