Sanctiewet

De Sanctiewet is een nationale wet die eisen stelt aan financiële instellingen om ervoor te zorgen dat zij zich aan internationale sancties houden. De wet heeft tot doel ongewenste handel, witwassen van geld en terrorisme te voorkomen. Het niet naleven van de eisen van de Sanctiewet kan leiden tot strafrechtelijke sancties. De Sanctiewet is een belangrijk instrument in de strijd tegen ongewenste handel, witwassen en terrorisme. Financiële instellingen die zich houden aan de eisen van de Sanctiewet dragen bij aan een veiliger en betrouwbaarder financieel stelsel.