KYC

De “Know Your Customer“-richtlijnen (KYC) verplichten financiële instellingen maatregelen te nemen om de identiteit, geschiktheid en risico’s van een zakelijke relatie met een cliënt te verifiëren. Om aan de KYC-richtlijnen te voldoen, moeten financiële instellingen bepaalde informatie over hun klanten verzamelen. Het doel van de KYC-richtlijnen is het voorkomen van financiële misdrijven zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Door zich aan deze richtlijnen te houden, kunnen financiële instellingen ervoor zorgen dat zij geen zaken doen met criminelen of personen die een groot risico vormen om zich met financiële misdrijven in te laten.