Kredietwaardigheid

Bij de beoordeling van de kredietwaardigheid houden analisten rekening met een reeks factoren, waaronder financiële positie, betrouwbaarheid en cashflow. Deze beoordeling is belangrijk voor kredietverstrekkers om het risico in te schatten van het lenen van geld aan een bepaalde partij. Een hoge kredietwaardigheidsbeoordeling betekent dat een partij wordt beschouwd als een kredietnemer met een laag risico, terwijl een lagere beoordeling wijst op een hoger risico.

Er zijn een aantal manieren om kredietwaardigheid te meten, maar een van de meest gebruikelijke is het gebruik van kredietratings. Deze ratings worden afgegeven door gespecialiseerde bureaus en geven een indicatie van de kredietwaardigheid van een partij.