Kredietscore & kredietlimiet

Een kredietscore is een statistische maatstaaf die wordt gebruikt om de kredietwaardigheid van een persoon of bedrijf te beoordelen. De score is gebaseerd op factoren zoals betalingsgeschiedenis, kredietgebruik en de lengte van de kredietgeschiedenis. Een hoge kredietscore geeft aan dat een kredietnemer minder snel in gebreke zal blijven bij het nakomen van zijn schuldverplichtingen.

Een kredietlimiet is het maximale kredietbedrag dat een financiële instelling aan een kredietnemer zal verstrekken. Het is belangrijk op te merken dat jouw kredietlimiet geen afspiegeling is van jouw vermogen om de schuld terug te betalen, maar eerder van het maximumbedrag dat je van een kredietgever kunt lenen.