Klantacceptatie

Klantenacceptatie is het proces dat je doorloopt voordat je een zakelijke relatie met een klant aangaat. Bij dit proces moet rekening worden gehouden met sanctieregelgeving om ervoor te zorgen dat de klant niet op een lijst staat die het verboden maakt zaken met hem te doen. Bij de aanvaarding van een klant moet ook worden nagegaan of hij voldoet aan de criteria die jouw bedrijf hanteert voor de screening van nieuwe klanten. Zodra je deze stappen hebt voltooid, kun je overgaan tot onderhandelingen over de voorwaarden van de zakelijke relatie. Daarbij gaat het om zaken als prijs, leveringsdatum en eventuele andere speciale voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Als beide partijen het eens zijn over de voorwaarden, kan een contract worden opgesteld en ondertekend.