Jaarverslagen

Een jaarverslag is een overzicht van wat er in het betreffende jaar in een organisatie is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. Een jaarverslag geeft vaak een beeld van de werkmethoden, het soort klanten, de personeelsbezetting en de doelstellingen van de organisatie. Het geeft een overzicht van de activiteiten en verwezenlijkingen van de organisatie in het afgelopen jaar, alsmede een vooruitblik naar de toekomst. Het verslag wordt doorgaans opgesteld door de Raad van Bestuur of een comité, en is bedoeld om te worden gedeeld met leden, donateurs en andere belangstellenden.