Fallissementen

Faillissement betekent dat de rechtbank bepaalt dat je jouw schulden niet meer kunt betalen. Een faillissement is een algemeen beslag op al jouw bezittingen en inkomsten. Zodra het faillissement is uitgesproken, kun je niet meer over jouw bezittingen en inkomsten beschikken. Om het faillissement uit te spreken, moet je eerst een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. In dit verzoekschrift worden al jouw schulden en bezittingen opgesomd. Zodra het verzoekschrift is ingediend, moet je een vergadering met jouw schuldeisers bijwonen. Tijdens deze vergadering krijgen jouw schuldeisers de gelegenheid bezwaar te maken tegen het faillissement. Als er geen bezwaren zijn, vaardigt de rechtbank een faillissementsvonnis uit.