Data Integratie

Data integratie is het proces waarbij gegevens uit meerdere bronnen worden gecombineerd tot één samenhangend beeld. Dit stelt organisaties in staat een vollediger inzicht te krijgen in hun bedrijf en betere beslissingen te nemen. Data integratie kan manueel of automatisch gebeuren. Handmatig betekent vaak dat gegevens uit het ene systeem worden geëxporteerd en in een ander systeem worden geïmporteerd. Dit kan tijdrovend en foutgevoelig zijn. Bij geautomatiseerde gegevensintegratie daarentegen wordt software gebruikt om gegevens tussen systemen te verplaatsen. Dit is doorgaans sneller en nauwkeuriger dan handmatige gegevensintegratie.