Bewaking

Bewaking is een essentieel onderdeel van de veiligheid. Het houdt in dat een persoon of voorwerp voortdurend in het oog wordt gehouden om de veiligheid ervan te waarborgen. Dit vereist meer kennis en inzicht dan alleen maar iets bewaken. Effectieve bewaking vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Bewaking kan worden gebruikt om criminaliteit te ontmoedigen, maar ook om reeds gepleegde misdaden te onderzoeken. In Nederland verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bedrijven tot het uitvoeren van klantenonderzoek. Dit omvat het verifiëren van de identiteit van klanten en het in de gaten houden van ongebruikelijke of verdachte transacties. De Wwft verplicht bedrijven ook vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Door effectief toezicht te houden, kunnen bedrijven een belangrijke rol spelen bij het ontmoedigen en bestrijden van criminaliteit.