Begrijpen en naleven van Know Your Customer (KYC) wetgeving

Begrijpen en naleven van Know Your Customer (KYC) wetgeving

De “know your customer” (KYC) wetgeving is een set van regels die bedrijven verplichten om de identiteit van hun klanten te verifiëren en gegevens over hen bij te houden. Het doel hiervan is om te voorkomen dat criminele organisaties gebruik maken van het financieel systeem voor witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële criminaliteit. KYC wetgeving is van toepassing op een breed scala aan bedrijven, waaronder banken, verzekeraars, makelaars en andere financiële instellingen. Ook bedrijven buiten de financiële sector, zoals casino’s, vastgoedmakelaars en notarissen zijn onderworpen aan KYC wetgeving.

Doel van KYC wetgeving

De KYC wetgeving helpt bij het identificeren van potentiële risico’s van klanten en bij het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Door de identiteit van klanten te verifiëren en gegevens over hen bij te houden, kunnen bedrijven potentiële risico’s sneller identificeren en hierop inspelen. Bovendien kan de KYC wetgeving helpen bij het opsporen van financiële criminaliteit en het ondersteunen van strafrechtelijke onderzoeken.

Verplichtingen van bedrijven

Onder de KYC wetgeving zijn bedrijven verplicht om de identiteit van hun klanten te verifiëren en gegevens over hen bij te houden. Dit omvat het verzamelen van informatie zoals naam, adres, identiteitsbewijs en andere relevante gegevens. Bedrijven moeten ook een risicoanalyse uitvoeren om te bepalen of een klant als “hoog risico” wordt beschouwd en, indien van toepassing, extra maatregelen nemen. Bovendien zijn bedrijven verplicht om verdachte transacties te melden bij de toezichthoudende autoriteiten.

Identiteitsverificatie

Bedrijven moeten de identiteit van hun klanten verifiëren voordat ze zaken doen met hen. Dit kan worden gedaan door middel van een identiteitsbewijs zoals een paspoort of rijbewijs, of door middel van een kredietrapport of een referentie van een andere geregistreerde klant. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de verstrekte informatie overeenkomt met de gegevens in openbare registers en dat de identiteitsdocumenten geldig zijn.

Bij houden van gegevens

Bedrijven moeten gegevens over hun klanten bijhouden en deze gegevens moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor toezichthoudende autoriteiten. Dit betekent dat bedrijven de gegevens moeten opslaan in een veilige omgeving en deze moeten beschermen tegen verlies of diefstal. Bovendien moeten bedrijven de gegevens bijwerken wanneer er veranderingen plaatsvinden, zoals wijziging van adres of contactgegevens. De gegevens moeten ook gedurende een specifieke periode worden bewaard, dit varieert per land of regio.

Risico-analyse

Bedrijven moeten een risicoanalyse uitvoeren om te bepalen of een klant als “hoog risico” wordt beschouwd en, indien van toepassing, extra maatregelen nemen. Dit kan worden gedaan door middel van een klantenprofielanalyse, waarbij factoren zoals de aard van de zakelijke relatie, het land van herkomst en de branche worden meegewogen. Bedrijven moeten ook rekening houden met specifieke risico’s, zoals politieke blootstelling of een hoog risico op witwassen.

Tot slot

De KYC wetgeving is van groot belang voor bedrijven om te voorkomen dat zij gebruikt worden voor witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële criminaliteit. Door de identiteit van klanten te verifiëren en gegevens over hen bij te houden, kunnen bedrijven potentiële risico’s sneller identificeren en hierop inspelen. Bovendien kan de KYC wetgeving helpen bij het opsporen van financiële criminaliteit en het ondersteunen van strafrechtelijke onderzoeken. Bedrijven moeten zich bewust zijn van hun verplichtingen onder de wetgeving en deze naleven om zo hun risico’s te minimaliseren.

Extra tip

Bedrijven kunnen meer informatie over KYC wetgeving en hoe hiermee om te gaan vinden op de website van de toezichthoudende autoriteiten in hun land of regio.