Wwft voor vermogensbeheerders: waar moet u op letten?

Wwft voor vermogensbeheerders: waar moet u op letten?

Vermogensbeheerders zoals beleggingsinstellingen en -ondernemingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht informatie over hun klanten te verzamelen en melding te maken van ongebruikelijke transacties. Naar aanleiding van een classificatie op basis van risicofactoren doen zij vereenvoudigd of verscherpt cliëntenonderzoek. Wat zijn dan de risicofactoren waar u als vermogensbeheerder extra op moet letten?

Risicofactoren

Voor beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen brengen de volgende indicatoren en verhoogd risico met zich mee:

  • Non-face-to-face dienstverlening

Een execution only dienstverlening waarbij er geen sprake is van face-to-face contact maakt het makkelijker voor cliënten om zich te verschuilen achter een valse identiteit.

  • Complexe (buitenlandse) bedrijfsstructuren

Het gebruik van buitenlandse trusts en vennootschappen zonder activiteiten bemoeilijkt het achterhalen van het vermogen of de fondsen van eigenaren en wijzen daarmee op een verhoogd risico.

  • Bepaalde beroepsgroepen

Bordeel- en coffeeshophouders en andere beroepsgroepen die vaker dan gemiddeld met criminele activiteiten in verband worden gebracht of waarbij er vaker dan gemiddeld sprake is van zwart geld vormen eveneens een verhoogd risico.

  • ‘Speciale’ personen
    Rijke, machtige of publiek bekende personen die op basis van hun status om een minder kritische behandeling vragen, vormen een hoger risico voor de beleggingsonderneming. Het kan ook voorkomen dat de onderneming de cliënt op basis van hun status eerder vertrouwt en daarom minder kritisch is bij de risicoclassificatie.

Naast deze indicatoren die vooral een rol spelen bij de risicobeoordeling bij vermogensbeheerders, moet er ook gelet worden op algemene factoren als onverwachte transacties, betalingen zonder duidelijke zakelijke redenen aan derden en herkomst uit een land dat wordt beschouwd als hoog risico vanuit de Wwft.

Extra aandachtspunten voor vermogensbeheerders

Vermogensbeheerders voldoen over het algemeen goed aan hun Wwft-verplichtingen met betrekking tot risicoclassificatie en cliëntenonderzoek, maar vaak zijn er ook verbeterpunten op het gebied van monitoring en reviews. U kunt hierbij denken aan de regelmatige controle van CDD-procedures, maar ook aan de periodieke controle van veranderingen in de eigendomsstructuur van rechtspersonen of het geregeld controleren van sanctielijsten en negatieve media.

Met de Customer Due Diligence oplossing van Handelzeker voert u snel een cliëntenonderzoek uit, houdt u de resultaten bij in een dossier dat aan alle vereisten voldoet en vindt er automatisch monitoring plaats van alle onderzochte personen of bedrijven. Bij een eventuele wijziging ontvangt u direct een melding. Snel en eenvoudig op de hoogte en compliant. Vraag nu een demo aan!

Vraag nu demo aan!