Wwft in de toekomst: wat gaat er veranderen?

Wwft in de toekomst: wat gaat er veranderen?

Criminelen zijn vindingrijk en vinden continu nieuwe manieren om financiële misdrijven te plegen of hun geld te witwassen. In de afgelopen jaren is de Wwft dan ook meerdere keren aangepast en voorzien van de nodige updates om witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden en voorkomen. Wat is er veranderd en wat kunnen we nog verwachten?

Implementatie AMLD6

AMLD6 is de meest recente Europese anti-witwasrichtlijn die is gepubliceerd. In deze richtlijn werden minimumregels voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor witwassen gesteld, minimale sancties gedefinieerd en de aansprakelijkheid uitgebreid tot rechtspersonen. Europese lidstaten kregen tot december 2020 de tijd om deze zesde anti-witwasrichtlijn in hun wetgeving te implementeren.

Toekomstverwachting: een Europese wetgeving

In plaats van een zevende Europese anti-witwasrichtlijn te introduceren, gaan er nu ook stemmen op om een algemene anti-witwaswetgeving op te stellen. Geen Anti Money Laundering Directive (AMLD) maar een Anti Money Laundering Regulation (AMLR) met bepalingen die direct gelden voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Een dergelijke AMLR houdt in dat de richtlijnen niet meer eerst in de nationale wetgevingen geïmplementeerd hoeven worden, waardoor er Europees gezien geen ruimte meer is voor interpretatie. Zo omzeilt men bijvoorbeeld het probleem dat iedere lidstaat een andere benadering hanteert voor bijvoorbeeld elektronische identificatie of identificatie op afstand. Daarnaast maakt een algemene wetgeving een betere coördinatie tussen lidstaten mogelijk, waardoor witwassen en terrorismefinanciering op internationale schaal beter te bestrijden zou moeten zijn.

Conclusie

Op korte termijn zal er niet veel veranderen. De Wwft zal grotendeels in zijn huidige vorm van kracht blijven. Desalniettemin zijn er met de Europese wetgeving mogelijk wel grote veranderingen op komst die de manier waarop we nu KYC en CDD checks uitvoeren sterk zullen beïnvloeden.

Meer weten over de actuele stand van zaken met betrekking tot de Wwft? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze Wwft experts staan voor je klaar!

Neem contact op