Wat te doen bij gerelateerde personen van PEP’s volgens de WWFT?

Wat te doen bij gerelateerde personen van PEP’s volgens de WWFT?

Dagelijks horen we over verschillende sancties die Russische bedrijven en individuele personen opgelegd krijgen. Ook gerelateerde personen vallen hierdoor op, daarom is het belangrijk om te controleren met wie u zaken doet.

Gerelateerde personen zijn individuelen die gerelateerd worden aan een PEP, sanctie en/of negatieve media. Dit betekent niet altijd dat ze betrokken zijn maar bijvoorbeeld een familielid of voormalig zakenpartner zijn.

Sancties oligarch en gerelateerde personen?

Nogmaals een persoon die gerelateerd wordt aan een crimineel, PEP, sanctie en/of negatieve media is niet altijd betrokken met de desbetreffende persoon.

Handelzeker heeft onderzoek gedaan en zet het op een rij.

 • Alisha Usmanov, 9 gerelateerde personen: Vrouw, 5 geassocieerden, vader, stiefzoon en neef.
 • Roman Abramovich, 12 gerelateerde personen: 2 ex-vrouwen, 5 geassocieerd, 3 dochters en 2 zonen
 • Oleg Deripaska, 11 gerelateerde personen: 6 geassocieerde, vrouw, schoonvader, dochter, zoon en moeder
 • Igor Sechin, 7 gerelateerde personen: schoonzoon, dochter, 4 geassocieerd, ex-vrouw
 • Alexey Miller, 2 gerelateerde personen: 1 geassocieerd, vrouw
 • Pyote Aven, 7 gerelateerde personen: 4 geassocieerd, vrouw, zoon, dochter
 • Mikhail Firdman, 8 gerelateerde personen: 6 geassocieerd, 2 dochters.

Jorrit Faassen (Nederlandse nationaliteit) wordt gerelateerd aan het bedrijf GAZPROM en is tevens ook de schoonzoon van President Vladimir Putin. Faassen heeft recentelijk een stuk grond, Molenkade 47, gekocht in Duivendrecht, wat hij nu ontkend in de media. Tevens is hij eigenaar bij een Nederlands bedrijf, Molenkade Ontwikkeling B.V. waarvan de moedermaatschappij, genaamd Gietrin Investments Limited, gevestigd is in Cyprus.

Wie heeft deze transactie uitgevoerd? In het CDD rapport staat duidelijk dat Putin gerelateerd wordt aan dhr. Faassen. Dat betekent, hoog risico en een verscherpt onderzoek naar bron van vermogen en aard van de transactie.

(Bron: Handelzeker platform 2022)

Peter Wakkie (Nederlands nationaliteit) wordt gerelateerd aan 1 van de bovenstaande oligarchen.
De Nederlandse advocaat en oud-commissaris van ABN Amro is in Spanje opgepakt. De Spaanse politie heeft dat bevestigd.
Dhr. Wakkie is bestuurder bij het Russisch-Spaanse telecombedrijf Zed+. De mede-eigenaar van dat bedrijf, wordt volgens de nieuwssite El Confidencial verdacht van steekpenningen betalen via Zed+ aan leden van het Russische kabinet. Dhr. Wakkie werd kort na zijn arrestatie weer vrijgelaten en is teruggevlogen naar Nederland.

(Bron: NOS 2017)

Wat te doen bij gerelateerde personen?

5.4.5.2 Familieleden en naaste geassocieerden van PEPs
Ook bij familieleden en naaste geassocieerde van PEPs moet de Wwft-instelling verscherpte cliëntenonderzoek maatregelen toepassen.

 • De echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een PEP wordt aangemerkt (bijv. een geregistreerd partner);
 • Een kind van een PEP (door geboorte, erkenning, gerechtelijke vaststelling van ouderschap en adoptie), de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;
 • De ouder van een PEP;
 • Naaste geassocieerden van een PEP;
 • Natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke UBO is van een 
juridische entiteit of juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties 
heeft;
 • Natuurlijk persoon die de enige UBO is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.
 • De maatregelen ten aanzien van PEPs zijn preventief van aard en dienen niet zodanig te worden opgevat dat een PEP per definitie betrokken is bij criminele activiteiten. Een zakelijke relatie afwijzen, uitsluitend omdat een cliënt een UBO of een PEP is, druist in tegen de gedachte van de WWFT, de Europese anti-witwasrichtlijn en de FATF-aanbevelingen.

Een WWFT-instelling dient ook de uit het verscherpte cliëntenonderzoek verkregen gegevens, actueel te houden. Het kan uiteraard voorkomen dat een cliënt of UBO van de cliënt gedurende de zakelijke relatie een PEP wordt of een PEP blijkt te zijn. Een WWFT-instelling dient dan onverwijld de verscherpte cliëntenonderzoek maatregelen toe te passen ten opzichte van de PEP en zijn familieleden en naaste geassocieerden.
Een persoon wordt door een WWFT-instelling beschouwd als PEP zo lang als nodig is. Een WWFT-instelling is verplicht om nog gedurende ten minste 12 maanden de verscherpte cliëntenonderzoek maatregelen toe te passen nadat is geconstateerd dat de natuurlijk persoon niet langer de een prominente publieke functie bekleedt. De verscherpte cliëntenonderzoek maatregelen zijn niet automatisch afgelopen na 12 maanden, maar deze moeten zoveel langer worden toegepast indien nodig, totdat deze persoon niet langer het hoger risico met zich brengt dat hoort bij een PEP. Mogelijke risicofactoren die hierbij in acht kunnen worden genomen, zijn het type functie dat voorheen door de betreffende persoon werd bekleed en de mate van invloed die een persoon ook na het bekleden van een politiek prominente functie nog kan uitoefenen.

Bron: Rijksoverheid WWFT