Wat hypotheekadviseurs over de Wwft moeten weten

Wat hypotheekadviseurs over de Wwft moeten weten

Wanneer u als hypotheekadviseur onder het nationaal regime valt of bemiddelt in levensverzekeringen, dan heeft u te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Concreet houdt het in dat u risicobeoordelingen moet maken en cliëntenonderzoeken uit moet voeren. Dit is wat u moet weten. 

Waarom vallen hypotheekadviseurs onder de Wwft?

In veel gevallen verplichten hypotheekverstrekkers uw cliënten een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Met uw advies bemiddelt u daarmee in levensverzekeringen, waardoor u wettelijk verplicht bent aan de Wwft-bepalingen te voldoen.

Echter, ook wanneer u adviseert over effectenhypotheken moet u een Wwft check uitvoeren bij nieuwe relaties. Zelfs als u alleen adviseert een effectenhypotheek om te zetten in een annuïteitenhypotheek. U geeft dan immers beleggingsadvies en eventueel een order om de effectenportefeuille te verkopen, waarmee u wordt gezien als meldplichtige beleggingsonderneming.

Toezicht & sancties

Voor beleggingsondernemingen en dus ook hypotheekadviseurs is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de aangewezen Wwft toezichthouder . Op basis van uw aangeleverde informatie stelt de AFM een profiel op van uw onderneming, waarmee het risicogestuurde Wwft controles uitvoert om te kijken in hoeverre de Wwft en Sanctiewet  worden nageleefd. Worden deze niet goed genoeg nageleefd, dan kan de AFM boetes uitschrijven of in sommige gevallen zelfs overgaan tot inname van uw vergunning.

Hoe Handelzeker helpt

Om eventuele boetes te voorkomen, is het belangrijk om de juiste informatie te verzenden en uw verplichte cliëntenonderzoeken correct uit te voeren. Te meer omdat blijkt dat hypotheekadviseurs in maar liefst 90% van de gevallen hun Wwft assessments niet of verkeerd invullen. Met de Risk & Compliance tools van Handelzeker voert u eenvoudig complete Wwft checks uit en houdt u automatisch een volledig dossier bij. Daarmee weet u zeker dat u aan al uw verplichtingen voldoet.

Vraag nu demo aan!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wwft voor hypotheekadviseurs? Onze Wwft-experts staan voor u klaar! Neem contact met ons op en we helpen u graag verder. Geheel vrijblijvend, natuurlijk.