Wanneer moet u een verscherpt cliëntenonderzoek doen?

Wanneer moet u een verscherpt cliëntenonderzoek doen?

Als u als instelling moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), dan moet u weten met wie u zaken doet. Hiervoor dient u een een cliëntenonderzoek uit te voeren waarbij u de identiteit van uw toekomstige zakenrelatie vaststelt en verifieert. Maar wanneer volstaat een normaal onderzoek en wanneer is een verscherpt cliëntenonderzoek verplicht?

Risicoclassificatie

Of u een normaal of zelfs vereenvoudigd onderzoek kunt uitvoeren of u zich moet wagen aan een verscherpt cliëntenonderzoek, is kortweg afhankelijk van de risicoclassificatie:

Laag risico: normaal cliëntenonderzoek

Een normaal cliëntenonderzoek volstaat, naast het vastleggen van de aard van de transactie, voornamelijk uit het identificeren, verifiëren en vastleggen van de identiteit van de UBO’s: de uiteindelijke belanghebbenden binnen de organisatie waar u zaken mee wilt doen. Deze gegevens moeten worden vastgelegd in een UBO verklaring (hier te downloaden). U dient daarbij eveneens aan te tonen dat er geen factoren zijn die een potentieel hoog risico aanwijzen en hoe u dit gecontroleerd heeft.

Hoog risico: verscherpt cliëntenonderzoek

U moet een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren als u uw toekomstige relatie een hoog risicogehalte kunt toekennen op basis van een aantal objectieve indicatoren:

  • uw relatie is woonachtig of gevestigd in een staat die wordt geclassificeerd als hoog risico-staat
  • uw relatie is wordt geassocieerd met, is familie van of is zelf een Politically Exposed Person (PEP)
  • uw relatie komt voor op sanctielijsten
  • uw relatie kent veel negatieve publiciteit
  • er is veel cash in omloop in de organisatie waar u zaken mee wilt doen
  • u heeft andere vermoedens van het risico op witwassen of het financieren van terrorisme

Heeft één of hebben er meerdere van bovenstaande factoren betrekking op uw beoogde zakenrelatie? Dan dient er dus een verscherpt cliëntenonderzoek verricht te worden waarbij u bijvoorbeeld de bron van het vermogen onder de loep neemt, documenten beoordeelt op echtheid of tussenpersonen en afnemers onderzoekt.

Zo bepaalt u het risico van uw cliënt

Het inschatten van het risico van uw cliënt dient u zelf te doen. Om u hierbij te helpen, hebben we een ePaper geschreven: het Risicoclassificatiemodel. Hierin vindt u meer informatie over de verschillende classificaties en een handig puntenmodel waarmee u eenvoudig zelf het risico kunt beoordelen. Download de ePaper hieronder.

Download hier het Risicoclassificatiemodel