UBO Verklaring: Wat is het?

UBO Verklaring: Wat is het?

Als meldingsplichtige instelling voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bent u verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, de UBO’s in kaart te brengen en te werken met een UBO verklaring. Ook als er geen UBO te vinden is. Maar wat is zo’n UBO verklaring precies? Waarom heeft u er één nodig en waar vindt u zo’n formulier? Handelzeker helpt u verder.

Wat is een UBO verklaring?

Een UBO verklaring is een document waarin de UBO (Ultimate Beneficial Owner) of Uiteindelijk Belanghebbende van rechtspersonen als coöperaties, verenigingen en beursgenoteerde bedrijven wordt vermeld. Dit zijn personen met een (in)direct belang van meer dan 25% in de organisatie waar u zaken mee wilt doen. Dat belang kan bestaan uit kapitaal in de vorm van aandelen of certificaten, stemrechten in de algemene of aandeelhoudersvergadering, feitelijk zeggenschap of het recht op uitkering van het vermogen. De UBO in kwestie dient deze verklaring te ondertekenen.

Nut & Noodzaak

De UBO verklaring is nodig om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het vastleggen en controleren van de identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbenden
voorkomt namelijk dat natuurlijke personen zich kunnen verschuilen achter een bedrijf, afdeling of instelling en vanuit die positie in relatieve anonimiteit financiële misdrijven kunnen begaan.

Voor wie?

Het vastleggen en controleren van de UBO’s binnen een rechtspersoon valt onder de Wwft en is daardoor verplicht voor aan- en verkopers van goederen, makelaars, taxateurs en exploitanten van huizen en panden. Echter, ook financiële instellingen als banken, beleggingsinstellingen, bepaalde verzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren als notarissen, advocaten en accountants moeten altijd een dergelijke verklaring opstellen.

UBO verklaring voorbeeld (download)

Heeft u de UBO vastgesteld? Dan kunt u deze eenvoudig aangeven op een ons handige template. Download het UBO verklaring voorbeeld, vul de gegevens van uw (toekomstige relatie) en van de Uiteindelijk Belanghebbenden in, laat het formulier ondertekenen en u heeft al een document waarmee u aan de eisen van het verplichte cliëntenonderzoek tegemoet komt. Zo simpel kan het zijn.

Download hier het UBO verklaring