Toezichthouders van de Wwft: wie zijn ze en wat doen ze?

Toezichthouders van de Wwft: wie zijn ze en wat doen ze?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht meldingsplichtige instellingen om onder andere cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden bij de Finance Intelligence Unit Nederland (FIU). Het FIU beoordeelt vervolgens of de transactie verdacht is en verder moet worden onderzocht. Maar wie controleert er op de naleving van deze Wwft-verplichting? Met andere woorden, wie zijn de toezichthouders van de Wwft? En wat doen ze?

Wie zijn de toezichthouders van de Wwft?

Het Ministerie van Financiën heeft per meldplichtige beroepsgroep Wwft toezichthouders aangewezen:

 • De Nederlandsche Bank (DNB)Voor banken, kredietinstellingen, wisselinstellingen, elektronische geldinstellingen, betaalinstellingen, levensverzekeraars, trustkantoren en verhuurders van safes en kluizen.
 • Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  Voor banken en financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en instellingen voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE).
 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
  Voor accountants, belastingadviseurs en notarissen.
 • Bureau Toezicht Wwft (Belastingdienst)
  Voor makelaars, taxateurs en verkopers van en tussenpersonen in zaken van grote waarde, pandhuizen en domicilieverleners.
 • Nederlandse orde van advocaten
  Voor advocaten
 • Kansspelautoriteit (KSA)
  Voor speelcasino’s 

Wat doen de toezichthouders van de Wwft?

De toezichthouders van de Wwft controleren voornamelijk op twee pijlers: de naleving van de meldingsplicht en het uitvoeren van (verscherpte) cliëntenonderzoeken. Concreet houdt dat in dat zij uw administratieve organisatie interne controle en risicobeleid checken, nagaan of u de verplichte gegevens verzamelt en bewaart en controleren of u een Wwft-melding maakt van ongebruikelijke transacties. Afhankelijk van de aard van de schending van de Wwft-verplichtingen kunnen Wwft toezichthouders een sanctie, dwangsom of boete opleggen of in extreme gevallen het OM inschakelen voor strafrechtelijke vervolging. 

Wees compliant met Handelzeker

Met de Customer Due Diligence oplossingen van Handelzeker bent u altijd Wwft-compliant. Binnen enkele drukken op de knop vindt u relevante gegevens voor het cliëntenonderzoek, vastgelegd in een dossier dat aan alle vereisten voldoet en automatisch gemonitord zodat eventuele veranderingen meteen aan u gemeld worden. Zo ziet u een controle van toezichthouders van de Wwft met een gerust hart tegemoet.

Vraag nu demo aan!