Online ID Checks (VIS) van Handelzeker nu beschikbaar!

Online ID Checks (VIS) van Handelzeker nu beschikbaar!

Met de Online ID checks kunt u controleren of iemand zich met een (on)geldig document identificeert. Daarmee voorkomt u mogelijke frauduleuze handelingen en beperkt u de financiële risico’s voor uw organisatie.

De informatie is afkomstig uit 3 bronnen: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Landelijke Eenheid Nationale Politie (LENP).

Voor wie?

De Online ID checks zijn bedoeld voor iedere organisatie die regelmatig personen moet identificeren en te maken heeft met identiteits- en reisdocumenten, zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

U doet een toetsing op een Nederlands identificatiebewijs door het documentnummer in te vullen. U krijgt de uitslag op een hit/no-hit basis.

U krijgt als resultaat terug of het document geldig of ongeldig is. Een document wordt als ongeldig beschouwd wanneer dit document verlopen is, opgegeven is als gestolen, als vermist opgegeven is of om een andere reden ongeldig verklaard is.