Het UBO register en UBO uittreksels

Het UBO register en UBO uittreksels

Volgens de wwft richtlijn is de definitie van een UBO als volgt:

Op basis van de Wwft is een UBO een natuurlijk persoon die aan een of meerdere van de volgende kenmerken voldoet: een (in)direct belang van meer dan 25 procent in het kapitaal van een cliënt. Meer dan 25 procent van de stemrechten in de algemene vergadering van een cliënt. feitelijk zeggenschap in een cliënt.

Sinds de aanscherping van de Wwft in 2018 zijn de Wwft plichtige bedrijven verplicht een cliënten onderzoeken uit te voeren naar de UBO’S van het bedrijf van zijn klanten.

Volgens de definitie van de Wwft wordt een aandeelhouder met meer dan 25% aandelen/stemrecht bestempeld als een UBO.

Tot de dag van vandaag is er in Nederland nog geen database beschikbaar die duidelijk aangeeft wat de percentages zijn van de aandeelhouders.

De Wwft  wordt door de toezichthouders streng gecontroleerd. Deze controles gaan voornamelijk over de dossiervorming en dossieropbouw van klanten. Wie kan er bestempeld worden als UBO? Alle bestuurders en directeuren in de KvK uittreksels? Hier is nooit een direct antwoord op gekomen. Daarnaast zijn UBO formulieren zijn niet altijd vertrouwelijk.

De kamer van koophandel heeft een UBO register gelanceerd. Echter is dit register voor minder dan de helft gevuld. Maar liefst 1.6 miljoen bedrijven zijn verplicht om zijne UBO’s te registreren. Op het moment dat een bedrijf zijn UBO verklaring indient bij de Kamer van Koophandel duurt het tot 8 weken om te publiceren in het daadwerkelijke UBO register.

Veel leveranciers hebben beweren een UBO database te kunnen leveren, maar dat is niet meer dan een KvK uittreksel ZONDER aandelenpercentages. Dus nog steeds geen UBO zoals beschreven volgens de Wwft.

De KvK uittreksels was/is de enige bron om de bestuurders/directeuren te controleren. Dit betekent nog niet dat ze (volgens de Wwft) meer dan 25% stemrechten/aandelen hebben in het bedrijf.

De UBO register zal naarmate een UBO uittreksel deze informatie tonen en kan (eindelijk) UBO juist gescreend worden.

Wilt u hier meer informatie over? We staan u graag te woord.