Wat is de Sanctiewet en waarom is het belangrijk voor Wwft cliëntenonderzoek?

Wat is de Sanctiewet en waarom is het belangrijk voor Wwft cliëntenonderzoek?

De Sanctiewet, ook wel Sanctiewet 1977, hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet namelijk stelt eisen aan de integriteit van van financiële instellingen, organisaties en bepaalde beroepen en heeft daarmee invloed op Customer Due Diligence in het kader van de Wwft. Wat houdt de wet precies in? En waarom is het belangrijk voor uw cliëntenonderzoek?

Wat is de Sanctiewet?

De Sanctiewet vormt de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoeren van sanctiemaatregelen. Het ziet toe op de naleving van sanctiemaatregelen die worden ingezet als reactie op het schenden van het schenden van internationaal recht of van mensenrechten door landen, organisaties en/of natuurlijke personen. In de EU gaat het hierbij om sanctiemaatregelen als:

  • een gebod tot het bevriezen van tegoeden
  • een verbod om rechtstreeks dan wel niet rechtstreeks middelen ter beschikking te stellen aan gesanctioneerde personen of organisaties
  • een verbod of restrictie op het verlenen van financiële diensten

Sanctiewet naleven: het cliëntenonderzoek

Als financiële onderneming moet u maatregelen nemen om op het gebied van administratieve organisatie en interne controle om te voorkomen dat u in strijd handelt met de sanctiemaatregelen en daarmee dus de wet overtreedt. Daarom vormt de Sanctiewet een essentieel onderdeel van het (verscherpt) cliëntenonderzoek. Tijdens een cliëntenonderzoek moet u namelijk de actuele sanctielijsten nalopen en checken of er momenteel sancties lopen tegen uw cliënt om te bepalen of u er überhaupt zaken mee mag doen.

Doorlopend screenen

Om te voorkomen dat u zich niet houdt aan de sanctieregelgeving moet u uw cliënt niet alleen bij het cliëntenonderzoek screenen, maar ook aan het einde van de relatie én tussendoor. Een periodieke screening tegen de Nationale sanctielijst terrorisme, de EU-sanctielijst en de VN-sanctielijst brengt eventuele wijzigingen aan het licht en verkleint de kans op overtreding.

Voldoe aan de Sanctiewet met de Handelzeker CDD oplossing

Met de CDD oplossing van Handelzeker screent u uw cliënt tegen up-to-date sanctielijsten en andere risicofactoren. Daarnaast worden al uw zoekopdrachten blijvend gemonitord zodat u meteen een melding ontvangt wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden en uw cliënt bijvoorbeeld tóch op een sanctielijst is beland. Zo bent u altijd Wwft compliant én weet u zeker dat u de Sanctiewet niet overtreedt. Wel zo prettig.

Vraag nu demo aan!